Styret i Norsk Minigrisforening består av:

Leder: Margareth Bjerkeli

Nestleder: Gunn-Ragnhild Vestlund

Sekretær: Hege Cesilie Mobakk

Kasserer: Eirik Enart

Styremedlem: Janny Aannestad

Styremedlem: Sissel Merethe Andersen

Varamedlem: Raymond Meland

Varamedlem: Kaja Myreng Syvertsen