Mattilsynet er de som forvalter lover og forskrifter angående minigrishold. Minigriser er omfattet av det samme lovverket som vanlig produksjonsgris, og det er derfor de samme lover som gjelder for begge typer gris. 

Her er link til mattilsynets sider om dette: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/minigris/

Direktelink til mattilsynets veileder om minigrishold: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/minigris/veiledning_om_hold_av_minigris.23820/binary/Veiledning%20om%20hold%20av%20minigris