Om Norsk Minigrisforening

 

Norsk Minigrisforening er en interesseorganisasjon for minigriseiere og andre som er engasjert i minigriser og godt minigrishold.

Norsk minigrisforening ble stiftet i 2016. Den kom til verden som et resultat av et tydelig behov for informasjon og styrking av velferden til minigriser i Norge. Etter å ha jobbet for å sette sammen og spre informasjon bestemte vi oss for å organisere oss. På denne måten vil informasjonsarbeidet bli betydelig lettere og det blir lettere å samarbeide for både entusiaster og interesserte fagpersoner/instanser.   

Våre mål er:

-Å jobbe for spredning av informasjon om godt minigrishold.
-Å være et samlingspunkt for minigriseiere
-Å informere allmennheten om alle aspekter ved hold av minigris som kjæledyr.
-Å fremme godt og fornuftig avlsarbeid av minigris

Vi ønsker at minigrisens status som kjæledyr skal styrkes og at det skal bli lettere for eiere å få hjelp når det er behov for det.